مهندسی اینترنت

 • مرجع اصلی درس
  • ملکیان احسان، اصول مهندسی اینترنت، مؤسسه عملی فرهنگی نص،
   شابک: 6-095-410-964
 • نمره گذاری درس
  • آزمون پایان ترم:               %45  ( 9 نمره از 20)
  • فعالیت ترمی:                  %55  (11 تنمره از 20)
   1. گزارش پروژۀ عملی (گزارش آزمایشگاه):           %22.5
   2. کوئیزها و فعالیت آزمایشگاهی:                       %32.5
  • فعالیت فوق العاده:
   1. پروژۀ تحقیقی (با عنوان تـأیید شده):                تـا 2+ نمره اضافه بر 20
   2. برنامه‌نویسی سوکت (با سناریوی تأیید شده):   تـا 2+ نمره اضافه بر 20

 

 • نشانی پست الکترونیک درس: nikzad.edu {AT} gmail {DOT} com 

 

موضوع و عنوان‌های پیشنهادی برای تحقیق:

 

سناریوی برنامه‌نویسی سوکت:

 • سناریوی آزاد - بـــــا مــشـــورت

 

عنوان‌های پیشنهادی برای پروژۀ عملی آزمایشگاه (کار با ابزار):

 1.  

 

 قابل توجه دانشجویان

 • ترم دوم 1391-1392 هیچ درسی برای ارائه نخواهم داشت.

 

 • زمانبندی  درس در ترم  اول 92-91:
  • انتخاب عنوان پژوهش:  تــــا  1391/8/13
  • انتخاب سناریوی برنامه‌نویسی سوکت:  تـــا 1391/8/19
  • انتخاب عنوان کار آزمایشگاهی: از 1390/8/20 تـــا 1391/9/16
  • تحویل گزارش پژوهش:  1391/8/20 تـا  1391/9/16؛
  • تحویل پروژۀ برنامه‌نویسی سوکت:  1391/8/20 تـــا 1391/9/16
  • تحویل گزارش کار آزمایشگاهی (پروژۀ عملی):  1390/9/17 تــا  1391/10/15

 

 
 • مستندات درس
  • فصل اول - مفاهیم پایۀ شبکه‌های رایانه‌ای
  • فصل دوم - لایۀ دسترسی به شبکه و شبکۀ اترنت
  • فصل سوم - لایۀ  اینترنت (شبکه) و پروتکل IP؛
  • فصل چهارم - مبانی مسیریابی و پروتکل‌های مسیریابی در شبکۀ IP؛
  • فصل پنجم - لایۀ انتقال و پروتکل TCP؛
  • فصل ششم - سرویس‌های کاربردی شبکه - DNS و SNMP؛
  • فصل  هشتم - معرفی سرویس‌های کاربری لایۀ کاربرد
  • فصل یازدهم - مفاهیم امنیت اطلاعات و رمزنگاری - بخش اول
  • فصل یازدهم - مفاهیم امنیت اطلاعات و رمزنگاری - بخش دوم